วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

สุดหล้าฟ้าไกล


บนเรือจักรีนฤเบศร์ ยิ่งใหญ่สมฐานะเรือรบหลวง แต่คนในรูปน่ะนะ ใหญ่กว่าเขาอีก (ข้างหลังไง)